EURO-DEMONSTRACIJE ETUC-a: “Novi put za Europu“ – borba za investicije, kvalitetna radna mjesta i jednakost”


Predstavnici Sindikata zdravstva Hrvatske s predstavnicima udruženih sindikata u Savez samostalnih sindikata Hrvatske sudjelovali su na Euro-demonstracijama :”NOVI PUT ZA EUROPU – BORBA ZA INVESTICIJE, KVALITETNA RADNA MJESTA I JEDNAKOST”, a koje su održane 04. travnja 2014. godine u Bruxellesu, u organizaciji Europske konfederacije sindikata (EKS/ETUC).

ETUC promiče altenativnu viziju napredne i uključive Europe, koja štiti prava radnika te je organizirao Euro-demonstracije i u kontekstu izbora za nove zastupnike u Europskom parlamentu.

Foto: Marijana Tomić – SSSH, Mirko Kelava – SZH