Vlada i Ministarstva


Vlada Republike Hrvatske
Adresa: Trg svetog Marka 2, 10 000 Zagreb
Tel: 01 4569 222
Faks: 01 6303 019
E-mail:predsjednik@vlada.hr
Besplatni EU info telefon: 0800 622 622

 

Ministarstvo Zdravlja
Adresa: Ksaver 200a, 10 000 Zagreb
Centrala: (01) 46 07 555
Faks: (01) 46 77 091

 

Ministarstvo Rada I Mirovinskoga Sustava
Adresa: Ulica grada Vukovara 78, Zagreb
Službenik za informiranje Ministarstva rada i mirovinskoga sustava:
Krešimir Domjančić
E-mail: kresimir.domjancic@mrms.hr

 

Ministarstvo branitelja
Adresa: Savska 66, 10 000 Zagreb
Telefon.: +385 1 2308 888
Faks: +385 1 2308 855
Email: ministarstvo@branitelji.hr
Kontakt za medije: press@branitelji.hr

 

Ministarstvo socijalne politike i mladih
Adresa: Savska cesta 66, 10000 Zagreb
Telefon. +385 1 555 7111
Faks. +385 1 555 7222
E-mail: ministarstvo@mspm.hr

 

Ministarstvo gospodarstva
Adresa: Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb
Telefon: +385 1 6106 111