O nama


Poštovani,

Dobro došli na web stranicu Sindikata zdravstva Hrvatske.

U ovom uvodnom dijelu želimo vas kratko upoznati sa našom sindikalnom organizacijom.

Organizacija smo čiji članovi mogu biti zaposleni u sustavu zdravstva, bez obzira na stručni profil radnika. Smatramo da jedino zajedno, bez dijeljenja na struke, možemo ostvariti naš zajednički temeljni cilj, a to je promicanje i zaštita radnih i socijalnih prava, kao i radničkog dostojanstvo, u što naravno ulazi i pravo na pravičnu plaću i radne uvjete dostojne čovjeka.
Naš sindikalni rad temeljimo na poimanju čovjeka kao subjekta u procesu rada.

Stoga, budimo zajedno u jednom jakom SINDIKATU, s čelnom osobom koja zna, umije i hoće promicati i štititi radno- socijalna prava i dostojanstvo radnika, bez obzira na različitosti, jer samo: ” ZAJEDNO SMO JAČI”!

Srdačan pozdrav,

Radmila Belobrajić Čahut Radmila Belobrajić Čahut
Predsjednica Sindikata zdravstva Hrvatske.


Sindikat zdravstva Hrvatske je demokratska, samostalna, dragovoljna, interesna udruga u kojoj članovi ostvaraju svoja prava i interese u radu i iz rada, a koji su zaposleni u ustanovama, poduzećima i kod privatnih poslodavaca u djelatnostima zdravstva, socijalne zaštite i mirovinsko-invalidskog osiguranja i njima srodnim djelatnostima u Republici Hrvatskoj.


Sindikat samostalno izražava interese svojih članova te je u svom djelovanju nezavisan od poslodavaca i njegovih udruženja, državnih tijela, političkih stranaka i drugih organizacija.


Sindikat djeluje na čitavom području Republike Hrvatske.


Sindikat se izjašnjava za ustroj i očuvanje neovisne demokratske, pravne i socijalne države, za ostvarenje i očuvanje temeljnih ljudskih i sindikalnih prava i sloboda te neovisnosti sindikalnog pokreta.


Svrha Sindikata je organiziranje i povezivanje radnika u zdravstvenim djelatnostima u Republici Hrvatskoj, sklapanje kolektivnih ugovora i u ime i za račun svojih članova, kao i zaštita i promicanje gospodarskih, socijalnih i kulturno-obrazovnih te drugih interesa članstva koji proizlaze iz rada, kao što su: uvjeti rada, pravna zaštita – radna i socijalna, osposobljavanje članova, povjerenika i radničkih predstavnika, promicanje socijalne politike i unapređenje stečenih socijalnih prava, demokratizacije gospodarstva i društva u cjelini, a osobito:
–  kolektivno pregovaranje s poslodavcem;
– sklapanje kolektivnih ugovora za djelatnost zdravstva, socijalne skrbi i mirovinskog i   zdravstvenog osiguranja;
– vjerodostojno praćenje ostvarivanja u praksi potpisanih kolektivnih ugovora te ostalih  akata između poslodavaca i sindikalnih tijela;
– osposobljavanje članova, sindikalnih povjerenika i radničkih vijeća te predstavnika radnika u  organima poslodavca;
–  promicanje i unapređenje radničkog suodlučivanja i drugih oblika industrijske demokracije te socijalnog dijaloga na svim razinama;
– promicanju politike zapošljavanja;
– zaštiti na radu i prava na osnovi rada, boljim uvjetima rada i radnim uvjetima;
– poboljšanje socijalne zaštite članova i njihovih obitelji;
– poboljšanje ekonomskih i materijalnih uvjeta svojih članova;
– zaštita prava iz radnog odnosa;
– nastupanje u javnosti i izvješćivanje članstva o sindikalnom radu;
– mogućnost kreditiranja svojih članova;
– organiziranje industrijskih akcija;
– zastupanje svojih članova u radnim sporovima kod poslodavca i pred sudom te drugim slučajevima glede ostvarivanja prava iz rada i radnog odnosa;
– zaštita i pomoć članstvu u postupku naknade štete koje se odnose na ozljedu na radu;
– odobravanje pomoći svojim članovima;
– promicanju demokratskih i humanih odnosa te prava suodlučivanja zaposlenih u ustanovama i poduzećima na zasadama industrijske demokracije kao i razvitka političke demokracije i pravne države;
– razvijanju stvaralačkih sposobnosti te podizanju kulturne i obrazovne razine zaposlenih, a posebno osposobljavanju sindikalnih povjerenika i drugih aktivista za ostvarivanje sindikalnog programa;
– unapređivanju i zaštiti sindikalnih prava i sloboda svojih članova;
– zaštiti prava i sloboda djelovanja povjerenika i drugih aktivista sindikata;
– suradnja sa demokratskim sindikalnim udrugama u Republici Hrvatskoj i inozemstvu uključujući povezivanje i udruživanje.


Predsjednica Sindikata zdravstva Hrvatske je Radmila Belobrajić Čahut.


Sindikat zdravstva Hrvatske udružen je u Savez samostalnih sindikata Hrvatske.