Ostalo


Hrvatski Zavod Za Javno Zdravstvo
Adresa: Rockefellerova 7, 10000 Zagreb
Tel. ++385 (0)1/4863-222
e-mail:hzjz@hzjz.hr

 

Institut Za Medicinska Istraživanja I Medicinu Rada
Adresa: Ksaverska cesta 2 (p.p. 291), HR-10001 Zagreb
tel: +385 1 46 82 500
faks:+385 1 46 73 303

 

Narodne Novine
Adresa: 10020 Zagreb, Savski gaj, XIII. put 6

 

Ambulanta za mobbing – Medicina rada
Dom zdravlja Zagreb – Centar, Avenija Većeslava Holjevca 22., Novi Zagreb – Siget (zgrada DZ Siget)
RAPEX obavijesti

 

Cezih Liste Čekanja

 

HZZO – Liste Čekanja