Vladini uredi, državne i javne institucije, organizacije


Savez Samostalnih Sindikata Hrvatske
Adresa: Trg kralja Petra Krešimira IV. 2, 10 000 Zagreb
telefon: + 385 1 46 55 616
telefon:+ 385 1 46 55 013
fax: + 385 1 46 55 040
email: sssh@sssh.hr

 

Vrhovni sud RH
Adresa: Zagreb, Trg Nikole Šubića Zrinskoga 3
Telefon: +385 1 4862 222
E-mail: vsrh@vsrh.hr

 

Ustavni sud RH
Adresa: Trg Svetog Marka 4, 10000, Zagreb
Telefon: +385 1 6303 222
E-mail: ustavni_sud@usud.hr

 

Pučki Pravobranitelj
Adresa: Opatička 4 Zagreb
Telefon: +3851 48 51 855
Faks: + 3851 63 03 014
Email: ombudsman@ombudsman.hr
Napomena:: Smatrate li da je neko pravo građana ugroženo nezakonitim ili nemarnim radom tijela državne uprave i tijela s javnim ovlastima molimo, obratite se pučkom pravobranitelju.

 

Državno Odvjetništvo Republike Hrvatske
Adresa: Gajeva 30a, 10 000 Zagreb
Telefon: 385 1 4591 888
E-mail: tajnistvo.dorh@dorh.hr

 

Državni Zavod Za Statistiku
Adresa: Ilica 3 , 10 000 Zagreb
Tel: 01/ 4806 111
Adresa 2: Branimirova 19, 10000 Zagreb
Tel: 01/48 93 444
E-mail (Statističke informacije, Pretplata publikacija) : stat.info@dzs.hr
E-mail (Kontakt za novinare) : press@dzs.hr

 

Financijska Agencija
Adresa: Vrtni put 3, 10000 Zagreb
Telefon: 0800-0080 (centar za odnose s korisnicima)
Telefon: 01/6127 111 (centrala Zagreb)
E-mail: info@fina.hr (centar za odnose s korisnicima)
E-mail: pr@fina.hr (odnosi s javnošću)

 

Hrvatski Zavod Za Mirovinsko Osiguranje
Adresa: A. Mihanovića 3, 10 000 Zagreb
Telefon: 01/4595 500
Fax: 01/4577 168
Besplatni otvoreni telefon: 0800 63 63 63
Pozivni centar: 01/ 4891 666

 

Hrvatski Zavod Za Zapošljavanje
Adresa: Radnička cesta 1 (p.p. 933),10000 Zagreb
Tel: 01 / 6126 000
Fax: 01/ 6126 038

 

Hrvatski Zavod Za Zdravstveno Osiguranje
Adresa: Margaretska 3, 10000 Zagreb

 

Središnji Registar Osiguranika (REGOS)
Adresa: Gajeva 5, 10000 Zagreb
Telefon: (01) 4898 900
Fax: (01) 4898 903
E-mail: regos@regos.hr

 

Državni Ured Za Središnju Javnu Nabavu
Adresa: Ulica grada Vukovara, 70/I, 10 000 Zagreb
telefon : 385 (1) 4599 831
fax: 385 (1) 4599 844
email: info@sredisnjanabava.hr

 

Ured Za Zakonodavstvo Vlade Republike Hrvatske
Ravnateljica: Zdenka Pogarčić
Adresa: Trg Svetog Marka 2, 10000 ZAGREB
T: +385 (0) 1 4569 244
F: +385 (0) 1 4569 386

 

Ured Za Ravnopravnost Spolova
Adresa: Mesnička 23, 10 000 Zagreb
Tel: (01) 6303 090
Tel: (01) 6303 090
Fax: (01) 4569 296
E-mail: ured.ravnopravnost@vlada.hr