Varga: Došao je trenutak za izgradnju novog riječkog KBC-a

Varga: Došao je trenutak za izgradnju novog riječkog KBC-a


Ministar, svjestan zaostajanje riječkog KBC-a u prostoru i opremi, rekao je da nastavlja ulaganje u opremu KBC-a u suradnji sa Županijom i Gradom.

Za boravka u Rijeci ministar zdravlja Siniša Varga s županom Primorsko goranske županijeZlatkom Komadinom, gradonačelnikom Vojkom Obersnelom i čelnicima zdravstvenih ustanova razgovarao je o zdravstvenom sustavu u županiji. Za Rijeku je najvažnije pitanje izgradnja novog KBC-a za koji se projekt pripreme odvija.

Ministar, svjestan zaostajanje riječkog KBC-a u prostoru i opremi, rekao je da nastavlja ulaganje u opremu KBC-a u suradnji sa Županijom i Gradom.

– KBC-a Rijeka je predugo u jednom zapuštenom stanju, baš iz razloga što je kontinuirano bio u iščekivanju izgradnje kompletno nove bolnice. Došao je trenutak za početak izgradnje te nove bolnice, koja je itekako potrebna – kazao je ministar dodajući da se u  sustavu javne nabave traži modalitet s ciljem maksimalnog ubrzanja postupka pripremnih faza za gradnju, kako bi se prve faze projekta, ginekologija i pedijatrija, počele graditi što prije.

O listama čekanja u KBC-u Rijeka govorila je ravnateljica HZZO iznoseći podatke da se  čekanje na pretrage i postupke za onkološke bolesnike smanjeno s 34 na 23 dana, hematološki bolesnici dolaze na red praktički odmah, a kod djece se većina pretraga smanjila na slobodan prijem ili na puno kraće vremensko razdoblje nego do sada. Intenzivno se radi na tome da se čekanje na prvi pregled smanji na prihvatljivih 90 dana.

izvor: verecnji.hr