ZAKONI O USKRATI POJEDINIH MATERIJALNIH PRAVA ZAPOSLENIM U JAVNIM SLUŽBAMA


U Narodnim novinama br. 36 od 30.03.2015. godine objavljen je “Zakon o izmjeni zakona o uskrati prava na uvećanje plaće po osnovi ostvarenih godina radnog staža”, koji je na snazi od 01.04.2015. godine (link: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_03_36_735.html ) te “Zakon o uskrati isplate pojedinih materijalnih prava zaposlenim u javnim službama”, kojim se uskraćuje pravo na isplatu regresa i božićnice u 2015. godini (link: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_03_36_734.html ).