hina.hr: Neizvjesno kada će početi pregovori o GKU i hoće li sudjelovati Liječnički sindikat


Izvor: hina.hr: https://www.hina.hr/vijest/9612044

ZAGREB, 11. listopada 2017. (Hina) – I dalje je neizvjesno kada će započeti pregovori o novom granskom kolektivnom ugovoru (GKU) za djelatnost zdravstva te hoće li u pregovorima sudjelovati Hrvatski liječnički sindikat (HLS), budući da na sastanku u Ministarstvu zdravstva nije postignut dogovor između sindikata da se u pregovore uključi i HLS, koji predstavlja liječnike kao nositelje zdravstvene djelatnosti, ali zbog nedovoljnog broja članova nije reprezentativan i ne može biti dio pregovaračkog tima sindikata.

Kako se neslužbeno doznaje, među predstavnicima 16 sindikata koji su sudjelovali na sastanku tome se usprotivio jedino Sindikat zdravstva Hrvatske, što je bilo dovoljno da se ne postigne sporazum.

Početkom listopada trebali su početi pregovori o novom GKU za zdravstvo i zdravstveno osiguranje budući da važeći istječe 2. prosinca, a po zakonu je moguća njegova produžena primjena do 2. ožujka 2018. godine

Predsjednik HLS-a Ivica Babić izjavio je Hini kako su za njih neprihvatljivi bilo kakvi pregovori o GKU bez liječnika te su, ne pronađe li se rješenje, spremni odmah pokrenuti sindikalne akcije, uključujući i liječnički štrajk.

Smatra kako su liječnici oštećeni odredbama Zakon o reprezentativnosti, jer unatoč tome što broje oko 4000 članova od ukupno oko 9000 liječnika u javnom sustavu, ne mogu ispuniti previsoki kriterij o broju članova da bi pregovarali o svojim materijalnom pravima. No, istodobno mogu sudjelovati u pregovorima o Temeljnom kolektivnom ugovoru (TKU) za javne službe.

Čahut: Liječnički sindikat radi protiv interesa zaposlenih u zdravstvu

Predsjednica Sindikata zdravstva Hrvatske Radmila Čahut kaže pak kako se usprotivila postizanju sporazuma jer smatra da HLS, poglavito na čelu s Ivicom Babićem, radi protivno interesima zaposlenih u sustavu zdravstva. Tvrdi da je Babić 2013. svojim potpisom na dodatak TKU-a oštetio sve zaposlenike u zdravstvu, pa tako i liječnike, jer im nisu isplaćeni regres i božićnica, a smanjena im je osnovica za izračun jubilarnih nagrada.

“U sustavu ima oko 9000 liječnika, a da liječnici vide u HLS-u organizaciju koja radi na promidžbi interesa svojeg članstva, oni bi se učlanili i kolega Babić bio bi reprezentativan. Očito su odlučili da neće plaćati članarinu onome koji radi protiv njihovih radno-socijalnih interesa”, kazala je Čahut dodavši kako njezin sindikat ima 3500 članova u cijeloj Hrvatskoj.

Ministar zdravstva Milan Kujundžić žali što nije došlo do dogovora sindikata i smatra kako bi liječnici trebali biti dio kolektivnih pregovora pa će, kaže, nastaviti s traženjem rješenja, među ostalim, i u Ministarstvu rada i mirovinskog sustava.

Kujundžić je ranije najavljivao kako postoji mogućnost da se pitanje sudjelovanja HLS-a u kolektivnom pregovaranju riješi kroz izmjene Zakona o reprezentativnosti ili kroz odredbe novog Zakona o zdravstvenoj zaštiti, koji je u izradi.

Predsjednik Samostalnog sindikata zdravstva i socijalne skrbi Hrvatske Stjepan Topoljnjak podsjeća da je njegov sindikat zatražio izmjene Zakona o reprezentativnosti, kako bi se i HLS-u omogućilo sudjelovanje u pregovorima, kada je za to bilo još dovoljno vremena.

U sadašnjoj situaciji, kada sporazum među sindikatima nije postignut, očekuje da što prije započnu pregovori o GKU-u s dva reprezentativna sindikata, a to su Samostalni sindikat zdravstva i socijalne skrbi Hrvatske i Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara/medicinskih tehničara.

(Hina)