Kompromis zdravstvenih sindikata


Nakon vala radničkih prosvjeda pred bolnicama, reprezentativni sindikati u zdravstvu pristali su 13. rujna na Vladin kompromis povećanja plaća od 3 i 7 posto u sklopu novog granskog Kolektivnog ugovora. Dok su radnice i radnici ostali nezadovoljni, a sindikati se međusobno optužuju, nad sustav javnog zdravstva nadvija se opasnost konačne privatizacije.

 

Više na: https://www.radnicki.org/kompromis-zdravstvenih-sindikata/