Odluka o posebnoj nagradi radnicima u sustavu zdravstva


Odluka o posebnoj nagradi radnicima u sustavu zdravstva koji obavljaju poslove vezane za pružanje zdravstvene skrbi pacijentima oboljelima od bolesti COVID-19

Saznajte više na https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_12_136_2594.html