Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku izbora radničkog vijeća


Na temelju članka 146. stavka 3. Zakona o radu (»Narodne novine«, broj 93/14, 127/17 i 98/18), ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike donosi

Više na https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_12_138_2670.html