Category Archives: Za članove

  • IZMJENE ZAKONA O RADU - VRAĆA LI SE "DOPRINOS SOLIDARNOSTI" ZA NEČLANOVE SINDIKATA?

    IZMJENE ZAKONA O RADU – VRAĆA LI SE “DOPRINOS SOLIDARNOSTI” ZA NEČLANOVE SINDIKATA?

    Kolektivni ugovori rjeđi su u privatnom nego u javnom sektoru pa bi novi sindikalni porez uglavnom obvezivao zaposlene u javnom sektoru i državnim poduzećima. Sindikati javnog sektora, a tu je najglasniji Vilim Ribić, godinama traže od Vlade da uvede obvezu plaćanja sindikalne članarine i za nečlanove sindikata. Bio bi…

  • Zaštićeno: Za članove

    Poštovani članovi, u ovoj rubrici možete pronaći obavijesti namijenjene isključivo članovima Sindikata zdravstva Hrvatske. Zaporku (lozinku) koju ste dobili molimo ne prosljeđujte trećim osobama, a o promjeni iste pravodobno će vas obavijestiti vaši sindikalni povjerenici.