Priopćenje Hrvatske komore medicinskih sestara

Priopćenje Hrvatske komore medicinskih sestara


Predavanje Hrvatskog strukovnog sindikata medicinskih sestara – medicinskih tehničara održano 7. svibnja 2014. u Kliničkom bolničkom centru „Sestre milosrdnice“ u Zagrebu neće se bodovati od strane Hrvatske komore medicinskih sestara.
Sadržaj predavanja odnosio se na rad i promociju HSSMSMT i ne sadrži elemente trajnog usavršavanja obaveznog za obnavljanje Odobrenja za samostalan rad.
Hrvatska komora medicinskih sestara nikad se ne miješa u rad sindikata, a medicinske sestre su prema našim saznanjima učlanjene u najmanje četiri sindikata. HKMS se na jednak način odnosi prema svima.
U ovom konkretnom slučaju došlo je do grubog kršenja Pravilnika o sadržaju, rokovima i postupku stručnog usavršavanja i provjere stručnosti medicinskih sestara. Dodatnom provjerom isto se ponovilo u svim dosadašnjim predavanjima HSSMSMT, te se niti jedno održano predavanje u 2014. neće bodovati sukladno gore navedenom Pravilniku.