Seminar: ZAŠTITA MENTALNOG ZDRAVLJA NA RADNOM MJESTU – Stres – problem ili izazov?! – Zagreb, 06.06.2014.


Sindikat zdravstva Hrvatske i Zavod za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar”, u suorganizaciji s Kliničkom bolnicom „Dubrava“,Klinika za psihijatriju Zdravstvenog veleučilišta, Referentni centar Ministarstva zdravlja RH za poremećaje uzrokovane stresom, organizira treći seminar pod nazivom: “ZAŠTITA MENTALNOG ZDRAVLJA NA RADNOM MJESTU – Stres – problem ili izazov?!”
 
Seminar će se održati 06. lipnja 2014. godine s početkom u 11,00 sati, u Velikoj dvorani Zavoda za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar”, Mirogojska cesta 16, Zagreb.
 
Predavači na seminaru su eminentni stručnjaci iz područja medicine, prava, sindikata…..Seminar je namijenjen članovima sindikata, sindikalnim povjerenicima, radnicima, poslodavcima, povjerenicima za zaštitu na radu…..Na seminaru će biti napravljen i poseban osvrt na mlade.

 

PROGRAM I PRIJAVNICA

 

Stres2014

PROGRAM I PRIJAVNICA